Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Creating bespoke digital solutions from strategic direction, software solutions and professional development across education, business and sport.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Simon Pridham
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Aspire and Learn Ltd (T/A Aspire 2Be)
Kings Road
Swansea
SA10 6FT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07876571512
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch