Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Our purpose is to deliver sustainable infrastructure to our clients, by providing solutions built for the future and designed for life. We're helping to maximise safety through off-site modular construction and minimising embodied carbon within our products.

Asset’s approach is to deliver concise, value-added innovative designs through its chosen business activities. Achieving sustainable growth and increasing international market share from the existing products portfolio including asset MultiPlate, asset StrenCor, asset BEBO, asset VSoL, asset BaFix and asset FRP.

Our products help transport become safer and infrastructure become more sustainable by providing cost-effective solutions, off-site build and installation efficiency.

Our mission is to inspire the face of sustainable infrastructure by creating value, supporting economic growth, considering the environmental impact and encouraging an ethos of designing for life whilst building for the future.

For more information, please visit: www.assetint.co.uk
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Craig Evans
Swydd y person cyswllt
Digital Marketing & Communications Executive
Cyfeiriad

Unit 5
William Brown Close, Llantarnam Industrial Park
Cwmbran
NP44 3AB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 499830
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Design & Supply Consultancy Services
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu pontydd a thwneli