Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Assetivo is a modern consultancy that supports industrial clients with their asset management, reliability and condition monitoring needs. From top floor asset management strategy to shop floor failure-prevention tactics, we strive to be your trusted partner in getting full life cycle value from your business-critical assets and machines.

We can offer professional services in training, root cause analysis, maintenance strategy development, condition monitoring, asset investment decision analysis, life cycle costing, and much more.

www.assetivo.com
Rhif Cofrestru Cwmni
12298362
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Jamie Borley
Swydd y person cyswllt
Director and Senior Consultant
Cyfeiriad

Danygraig Road
60
Swansea
SA1 8LZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07576129861
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori
Gwasanaethau Gwybodaeth