Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Business Planning
Aquisition Strategy
Online Registrations
Intellectual Property Protection
Brand Identity Package
Social and Network Channels
Web Design and Optimisation
Privacy and GDPR Compliance
Hard Copy Promo Materials
Email Automations
Regulatory Compliance
Client Agreements
Client Onboarding
Diary and Time Management
Financial Performance Reviews
CRM System Management
Fact Finder Questionnaires
Social Channel Engagement
Digital and Print Ad Campaigns
Press and Media Liaison
Quarterly Client e-Newsletters
Blog Articles and SEO
Awards and Corporate
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Annalisa Jones MBA
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

149
Cardiff Road
Dinas Powys
CF64 4JU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02021402880
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Administration, graphic design, finance
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gweinyddol