Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwasanaethau cyfrifyddiaeth yn Meifod, yn cwmpasu ardal Canolbarth Cymru.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Angharad Williams-Ellis
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Mathrafal Barns
Meifod
SY22 6HT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01938 578857
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Cyllid a Chyfrifeg