Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Upvc & aluminium window and door suppliers and installers.
Serving commercial, retail and trade since 1992.
We also have a trade counter supplying all plastic building products, sealants and tools. We also sell composite products such as decking and fencing.
Rhif Cofrestru Cwmni
02710407
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Jonathan
Swydd y person cyswllt
Business Development Manager
Cyfeiriad

Atcost Windows, Unit 10
Dafen
Llanelli
SA14 8LQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554 750031
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Paentio a gwydro