Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Rydym yn creu cynnwys i agor drysau – drysau i ddysgu, hwyl, cyffro a dealltwriaeth.

Mae Atebol yn gwneud 3 pheth:
1. Rydym yn cyhoeddi awduron a darlunwyr o’r radd flaenaf, gan ddod â’u straeon i gynulleidfaoedd newydd i’w mwynhau yn Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill.
2. Rydym yn meithrin dysgu amlieithog, gan gynhyrchu adnoddau i ysbrydoli yn y dosbarth a gartref, am oes.
3. Rydym yn helpu sefydliadau i adrodd eu straeon yn dda, gan weithio mewn ieithoedd amrywiol ac ar draws llawer o sianeli: ar bapur, ar-lein ac ar y sgrin.
Rhif Cofrestru Cwmni
04660521
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Owain Saunders-Jones
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Adeiladau'r Fagwyr
Llandre
Aberystwyth
SY24 5AQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01970 832 172
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cyhoeddi