Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Tutoring service for sciences to high school children
Rhif Cofrestru Cwmni
not registered as company but self employed
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
CAROL PADDON
Swydd y person cyswllt
CEO
Cyfeiriad

16
Fern Place
Cardiff
CF5 3HG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07806940495
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Darpariaeth breifat