Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwasanaethau creadigol a chynhyrchu masnachol radio ar gyfer hysbysebwyr, asiantaethau creadigol, a gorsafoedd radio.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Martin Goddard
Swydd y person cyswllt
Audio Producer
Cyfeiriad

Unit 8b, The Beacon Centre for Enterprise
Dafen
Llanelli
SA14 8LQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554778142
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith rhaglennu a darlledu
Gwaith recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth