Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
The Payroll and Pensions Team Limited, trading under the name Augustus
Payroll Services – where expertise meets excellence in payroll management. Established in 2022 by Kay Augustus, a seasoned professional with over 22 years of experience in payroll and pensions, our company is dedicated to providing unparalleled payroll solutions for Small
and Medium Enterprises (SMEs) and accountants.

Augustus Payroll Services is a pure payroll bureau offering full cloud-based technology throughout the whole of the UK.
Rhif Cofrestru Cwmni
13897991
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Kay Augustus
Swydd y person cyswllt
CEO & Founder
Cyfeiriad

2
Myddynfych
Ammanford
SA18 2EA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269543165
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Cyllid a Chyfrifeg