Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Mobile solutions electrical engineers. Supply and install, CCTV, DVR's, Dash-Cams, Tracking services, FORS and DVS compliance, Forklift monitoring and safety, audits and repairs.
Rhif Cofrestru Cwmni
11884831
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Justin Mr. Beard
Swydd y person cyswllt
Sales / Business Manager
Cyfeiriad

JR House
Main Avenue, Treforest Industrial Estate
Pontypridd
CF37 5UR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07535467735
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A