Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are a fine jewellery brand that designs and makes Celtic and Welsh jewelllery based in Treforest. Our online store can be found at
awen-jewellery.co.uk
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Graham
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Business Development Centre Unit 31
Main Avenue, Treforest Industrial Estate
Pontypridd
CF37 5UR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01446 626370
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn a atodion gwisgoedd