Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Finance Company for Commercial and Public Sector organisations. We arrange funding for a wide range of equipment and assets, including ICT, green tech such as, renewable fuel generators, electric cargo bikes, solar and LED, software, modular buildings and a host of other assets. These can be funded on the most appropriate solution for your business such as Lease, Loan, Hire Purchase etc. We are also high involved in the Education Sector and Cycle To Work arrangements.
Rhif Cofrestru Cwmni
03524845
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Deb Chick
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Axis Lease Management Ltd, Unit 20
Old Market Hall
LLandeilo
SA19 6BJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269844442
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Renewable Asset Finance, Cycle To Work Scheme Finance, Sales Aid for Equipment Suppliers, Asset Finance and Leasing.
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh