Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
AYB Solutions is a provider of Business automation solutions focusing on automating business processes, in turn cutting time spent and reducing costs. With a team of experienced professionals and a commitment to excellence, we're dedicated to helping businesses of all sizes thrive in today's competitive landscape.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Josh
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

58
Fflorens Road, Newbridge
Newport
NP11 3DW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07511926820
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
gwasanaeth technegol