Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Proud to be Welsh

Having been raised in North Wales, I grew up with a strong sense of loyalty to my Welsh roots. That’s why it was really important to me when setting up Babi Bw, that the business not only offered customers the highest quality organic cotton baby clothes (dillad babi cotwm organig), personalised blankets and more, but it also celebrated Wales.

We set up our own Welsh manufacturing business, and where possible we have continued to employ local people and businesses (company dillad babi Cymraeg).

I am proud of our commitment to supporting Wales (De Cymru), by doing so, we have helped the economy and also created a truly Welsh business that delivers quality organic cotton baby wear (dillad babanod organig).


Rhif Cofrestru Cwmni
Babi Bw Ltd
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Graeme Corfield
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 4a,
Old Pill Farm Industrial Estate
Caldicot
NP26 5JH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07392141620
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Dilladau /tecstiliau /tecstiliau uwch