Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We provide 2D, 3D & $D HD baby scans for mums to be
Rhif Cofrestru Cwmni
12745711
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Kristina Hope
Swydd y person cyswllt
Director/Owner
Cyfeiriad

63
Chester Road West, Shotton
Deeside
CH5 1BZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01244816922
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Baby Scanning Boutique Ltd
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Arbenigwr meddygol