Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
All Heating (Gas, Oil, LPG, air con), Plumbing & bathroom installations
Rhif Cofrestru Cwmni
10424022
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Yvonne Krawec
Swydd y person cyswllt
Office Manager
Cyfeiriad

Brongwinau
36
Aberystwyth
SY23 3BQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07970771678
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Olew a Nwy