Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are a premium mobile service that can offer both a gin and a full bar service.

​We offer a large selection of Gins but can also offer a full bar service for all private events unless requested not to. We always have a selection of beers, ciders and a wide selection of spirits on our bar unless requested not to by the organiser. We also offer a customised cocktail menu for each event

We also offer one of our bars for dry hire.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Helen
Swydd y person cyswllt
Events Manager
Cyfeiriad

Charles Rd
Newport
NP19 8EA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07766 724496
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Diodydd meddwol a chynnyrch brag
Cynnyrch awyrgylchol mewn tuniau neu wydr