Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Award winning Basel Cottage is our converted stone cottage based in the tranquil location of Llandovery, nestled within the rolling hills of gorgeous Welsh countryside. Boasting spectacular views, Basel Cottage is the perfect getaway for small families, groups and couples and sleeps 4 - up to 2 dogs can stay free of charge. The cottage is set in 17 acres of Welsh countryside with a private woodland , enclosed garden, stone and slate terrace with firepit and decked terrace overlooking the river which attracts a wide range of wildlife. The unspoilt Crychan Forest is a short walk away and Basel Cottage is an ideal base for exploring Mid Wales, the Cambrian Mountains and The Brecon Beacons National Park.Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Sue and Jonah MacGill
Swydd y person cyswllt
Owners
Cyfeiriad

Little Hall
Basel Cottage
Llandovery
SA20 0YW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01550 720794
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Llety
Hunan-Arlwyo