Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Designer, manufacturer and supplier of personal protection and survival & first aid equipment. Family owned. ISO 9001 quality assured. Our mission: Saving and protecting lives in hostile environments through innovations. And the manufacture of Camo Cream you can eat and the ration heating fuel / BBQ fire lighters that light in the rain, arent toxic and are also a hand sanistiser. All made in Wales.

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Ben Simmons
Swydd y person cyswllt
Special Projects
Cyfeiriad

BCB International Ltd, Howell House
Lamby Industrial Park, Wentloog Avenue, Cardiff, Wales, CF3 2EX
Cardiff
CF3 2EX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920433700
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Designer, Manufacturer and Supplier
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch