Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
In the heart of Penarth & Cowbridge, Beauty Box is your destination for all your beauty and holistic treatment needs.

Our services include CND Shellac, Lycon Wax, Eve Taylor (London) skincare, semi-permanent makeup/microblading and multiple disciplines of massage expertise in-house.

In Penarth We are adjacent to the train station where free car parking is available and we are open 7 days a week at your convenience. Find us in Cowbridge on the high street!
Rhif Cofrestru Cwmni
10788125
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Chanya Slorach
Swydd y person cyswllt
Operations Director
Cyfeiriad

Victoria Road
4 Royal Buildings
Penarth
CF64 3EB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920709344
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Gwallt a Harddwch

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Chanya Slorach
Swydd y person cyswllt
Operations Director
Cyfeiriad

42
Eastgate
Cowbridge
CF71 7DG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01446677227
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Adwerthu