Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We manufacture and sell roof tile vents that help you easily vent your loft, bathroom extractor fan or soil vent pipe.

Rhif Cofrestru Cwmni
09969502
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Scott Beddoes
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Beddoes Products
Unit 1, Vulcan Works, Waterloo Place
Welshpool
SY21 7HE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07977748593
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediadau eraill
Retail
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol