Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Our services are designed to address the financial needs of a broad range of clients. Individuals and families use our services to secure their financial future, protect their assets, and optimise their financial resources. We pride ourselves on delivering tailored, professional financial solutions to meet the unique needs and goals of each client, now and into the future. Whether you're looking to safeguard you and your family's financial future, or nearing retirement, Beesure has solutions to cater to your specific needs.
Rhif Cofrestru Cwmni
10551333
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Luis Jackson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Beesure Ltd, Rowan House
Hazell Drive
Newport
NP10 8FY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0333 305 6692
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Financial Services
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Cyllid a Chyfrifeg