Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cwmni cynhyrchu sain unigryw sy'n arbenigo mewn podlediadau, radio, llyfrau sain a theithiau tywys sain. Yn cynnig popeth o gynhyrchu llawn neu ddatrys problemau technegol i wiriadau, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth.
Rhif Cofrestru Cwmni
06817180
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Steve Austins
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

5
Aber Street
Cardiff
CF11 7AG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920495957
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Audio Production, Podcasts, Radio Shows, Audiobooks, Audio Tours
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu