Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Wedi’i sefydlu yng Nghymru, mae Berry and Friends Natural Treats wedi’i sefydlu gennyf i – Sarah, sy’n hoff iawn o gŵn gyda dros 15 mlynedd o brofiad gyda chŵn o bob math a maint. Danteithion cŵn naturiol ar gyfer pob oed a maint.
Rhif Cofrestru Cwmni
15060070
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Sarah Collis
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Penllun View
Ruthin Road, Bwlchgwyn
Wrexham
LL11 5UT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07890 603448
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Gweithrediadau eraill
eCommerce
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Anifeiliaid ac anifeiliaid anwes