Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
CENEDLAU CŴN A GWASANAETHAU TRIN CŴN
Rhif Cofrestru Cwmni
11575890
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
CHRISTOPHER SHEEHAN
Swydd y person cyswllt
COMPANY DIRECTOR
Cyfeiriad

Techon Cottage
Bynea
Llanelli
SA14 9SW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07792550208
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Gofal anifeiliaid/anifeiliaid anwes