Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwneuthurwr o fframiau lluniau ar gyfer eitemau 3d, milwrol a medalau chwaraeon, yn ogystal â phob ffurf ar gelfyddyd, ar gyfer defnydd masnachol a domestig.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Ian Murray
Swydd y person cyswllt
Partner
Cyfeiriad

Cimla Crescent
32
Neath
SA11 3NN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639-635955
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft