Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Based in North Wales, Beyond Goat Digital specialises in Google Ads management, (PPC).
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Mike Gwynne
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

16
Queens Gardens
Llandudno
LL30 1RU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07789548817
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori