Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Ymgynhorydd Gwyddonol a Thechnolegol ar gyfer SMEs yng Nghymru. Arbenigwr mewn egni gwyrdd adnewyddol ac cynnyrch sy'n trin egni.
Rhif Cofrestru Cwmni
11786051
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Steffan Cook
Swydd y person cyswllt
Principal Consultant
Cyfeiriad

Caerphilly Business Park
3 Britannia House
Caerphilly
CF83 3GG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02922526247
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ynni Amgen
Adeiladu carbon isel