Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
In a world where we often feel disconnected from each other online, is it time to reconnect offline on a Big Blue Adventure? Join us for tailor made company retreats and group adventure travel, including stag and hen weekends across Wales and Portugal. Have peace of mind with us being the convenient one-stop shop for all your group travel needs. We have you covered with our award-winning customer service and a range of beginner-friendly activities, group accommodation, hosted itineraries and much more.
Rhif Cofrestru Cwmni
10038556
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Daniel Manley
Swydd y person cyswllt
Founder and Co-owner
Cyfeiriad

Cardiff Bay Business Centre
Forgeside Close
Cardiff
CF24 5FA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
00447985368956
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Company Offsites, Staff Incentives, Group Travel, Stag & Hen Adventures across Wales & Portugal
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Digwyddiadau
Trefnydd cynadleddau
Trefnydd Teithiau