Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
HGV DRIVER TRAINING
3A DVSA EXAMINERS
MOD 4 CPC DVSA EXAMINERS
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
STEVE
Swydd y person cyswllt
PROPRIETOR
Cyfeiriad

MONA INDUSTRIAL ESTATE
Gwalchmai
LL65 4RJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07922 654536
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Post a Llongau