Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Hyfforddiant Gyrrwr Cerbydau Masnachol
Ysgol Yrru HGV
Ysgol Yrru Bws Mini
Hyfforddiant CPC Gyrwyr
Rhif Cofrestru Cwmni
04964270
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Derek Massey
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Big Wheelers (south Wales) Ltd, Unit 5, Cwrt Y Parc
Earlswood Road, Llanishen
Cardiff
CF14 5GH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920766600
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Galwedigaethol – gyrru

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Galwedigaethol – gyrru