Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae ein gwasanaethau'n canolbwyntion ar waith achos Hawliau Tramwy Chyhoeddus, Tir Comin a Lleiniau Pentrefi a Myndediad Cefn Gwlad.
Rhif Cofrestru Cwmni
8857890
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Claire Goodman
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Glanfedw
2
Aberystwyth
SY23 4RE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01970890491
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori amgylcheddol