Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Wholesale supply of automotive, agricultural and industrial products
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Blaenau Gwent

Enw cyswllt
Brian Jones
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Unit 38
Rassau Industrial Estate, Rassau
Ebbw Vale
NP23 5SD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07949514049
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol