Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Flat roofing specialists providing services to home owners and businesses throughout South Wales.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Jay Baker
Swydd y person cyswllt
Manager
Cyfeiriad

9
Ten Acre Wood, Margam
Port Talbot
SA13 2SU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639410971
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu prosiectau dŵr