Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Crochenwaith stiwdio a chelf cerameg wedi'i greu yn Sir Benfro gan yr artist cerameg Richard Prentice.

Oriel wedi'i lleoli yn 12a The Strand, Saundersfoot, Sir Benfro SA69 9ET, ar agor trwy apwyntiad preifat ac oriel ar-lein e-fasnach ar gyfer gwerthu a cludo U.K. ac yn rhyngwladol.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Richard Prentice
Swydd y person cyswllt
Owner and Ceramic Artist
Cyfeiriad

The Strand
12A
Saundersfoot
SA69 9ET
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07775943098
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediadau eraill
Art Gallery
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Creu artistig