Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
"The unique Adfeeder platform automates Google and Microsoft Ads generation for automotive retail, finance and leasing businesses daily. Over 1.2 million highly optimised ads are generated daily from the updated stock/inventory of these businesses.

The platform is used by over 750 dealer and broker locations in the UK."
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Carl Ackerman
Swydd y person cyswllt
Chief Commercial Officer
Cyfeiriad

Castle Arcade Balcony
Cardiff
Cardiff
CF10 1BY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07817806266
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh