Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Blitz Media provide high quality design and manufacture of all types of visual media covering signs, print, graphic design, branding, web design, photography and film.

We are a leading manufacturer in the sign industry with an extensive portfolio of corporate clients, providing them with a range of sign and display types from health & safety signs, fascia and shop front signs and exhibition design and build.

If you require the branding of a new product, website development, design and manufacture of new signs, high quality advertising photography, a promotional film, corporate exhibition or simply graphics for a new vehicle fleet, then visit our studio to see how its all done under one roof, by a team of experienced designers, developers and manufacturers with a proven track record who are used to dealing with all levels of commerce from a one man business to blue chip companies.
Rhif Cofrestru Cwmni
7269831
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Benjamin Cunnington
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Panteg Way
Unit 1 Torfaen Business Centre
Pontypool
NP4 0LS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01495 752980
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Argraffu a Chaenau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffotograffig

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd
Datblygu gwefannau

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Proffesiynol
Iechyd a Diogelwch/CDM