Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Wholesale Traditional & Asian Bakery
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Marigin Opiala
Swydd y person cyswllt
Proprietor
Cyfeiriad

Boca Bakery, 117
Marsh Road
Rhyl
LL18 2AB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01745355086
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Bwyd a Diod

Math o Sector
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau
Pobi