Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Based in Swansea, South Wales, we’re an experienced full-stack development studio specialising in customer-focused web projects.

We partner with clients of every shape and size to produce exceptional creative work and deliver outstanding results. We provide services across website development, e-commerce, custom software, SEO, paid search (PPC) and more.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
David Bowen
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

83
Moorland Green, Gorseinon
Swansea
SA4 4QF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 805030
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol