Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We provide CGI stills, animations and illustrations for packaging.
Rhif Cofrestru Cwmni
8851386
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Emlyn Davies
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

2-4 Cardiff Rd
2-4
Caerphilly
CF83 iJN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0292 1679020
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol