Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Compare Local House Moving Companies
Get up to 6 moving quotes from Welsh movers
Rhif Cofrestru Cwmni
13828251
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Michael Wright
Swydd y person cyswllt
Operations
Cyfeiriad

7
Phoenix Street, Sandycroft
Deeside
CH5 2PD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07352142660
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Cynnal a chadw ac atgyweirio beiciau modur