Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Border Tachograph Services Limited was established in 1988 as an approved Tachograph Centre, providing service to North East Wales, West Cheshire, and North Shropshire. The company was approved as a digital tachograph centre in March 2006, the first in North Wales. When our workshop closed our core business became tachograph data analysis, a service we have provided for over 25 years. With our workshop knowledge and City & Guilds trained senior analyst, we can provide our service to any size of company and from any part of the UK.
Rhif Cofrestru Cwmni
2112340
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Fraser Robertson
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Plas Yn Coed
Llandegla
LL11 3AL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 823434
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Cerbydau a chludo nwyddau

N/A

Math o Sector
N/A