Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Arbenigwyr wrth integreiddio a chefnogi systemau i ysgogi a delweddu'r ymennydd i'w ddefnyddio mewn astudiaethau niwrowyddoniaeth ac ymchwil clinigol.
Rhif Cofrestru Cwmni
7288205
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Dan Phillips
Swydd y person cyswllt
Commercial Director
Cyfeiriad

Morgan Arcade
8a
Cardiff
CF10 1AF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920229998
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau
Tech. Fedd. - Diagnostig/gwasanaethau/dyfeisiadau
Tech. Fedd. - Arall