Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A family business selling sheds, summerhouses, workshops and dog kennels
Rhif Cofrestru Cwmni
12353077
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Ian Watkins
Swydd y person cyswllt
Company Director
Cyfeiriad

Engine Cottage
Derifach Lane, Glynneath
Neath
SA11 5PX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01639722058
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A