Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Asbestos inspection & testing. All asbestos survey's undertaken. Honest, reliable & trustworthy. Fast results , nationwide service. Over 10 years industry experience.
Rhif Cofrestru Cwmni
11835748
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Lewis Evans
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Common Rd
Mackintosh Road
Pontypridd
CF37 4AG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07859895311
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Asbestos
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu