Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
CRAFTED PERSONALISED GIFTS.
An extensive collection of bespoke crafted gifts means you need look no further for that special prezzie. Be it for yourself or as a gift for a friend, whether you are a tea or coffee lover, like scented or personalised candles or just welsh gifts, we will have something that will tickle your fancy. url: https://www.brinleywilliams.co.uk/
So here you will find the complete personalised gift store.
Rhif Cofrestru Cwmni
06765655
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Brinley
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

10
Bassaleg Road
Newport
NP20 3EA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07821816802
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol