Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Bryn Berwyn Country House is a luxurious 8 bedroom B&B hotel in Tresaith, Cardigan. Offering boutique guest rooms, professionally designed and decorated bar area, dinning room and lounge.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Henrietta
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Bryn Berwyn
Tresaith
Cardigan
SA43 2JG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01239 545028
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Gweithrediadau eraill
Restaurant
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth