Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Build Capital is a development and bridging finance broker, based in Llandudno Junction.
With a leading lender panel, expert knowledge and a commitment to personal service Build Capital is able to finance all types of property project.
Rhif Cofrestru Cwmni
07509735
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Tim Blackledge
Swydd y person cyswllt
MD
Cyfeiriad

1
Cae'r Llynen
Llandudno Junction
LL31 9LS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07930 653 209
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Cyllid a Chyfrifeg