Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Business Finance Direct is a business finance broker who helps businesses quickly access the funding they need to grow and succeed.
Specialising in Asset Finance, Factoring, Business Loans and Commercial Mortgages
Rhif Cofrestru Cwmni
14082814
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Iain Dangerfield
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Cwmllethryd Ganol
Felinfoel
Llanelli
SA14 8HZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554 562563
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori